App'en guider dig

Slut med at gætte tempoet

Vi fortæller dig hvad du skal løbe og ikke hvad du har løbet!
Vores App kan, som den første i verden, fortælle dig præcis hvor hurtig du skal løbe i forhold til din aktuelle form. Løber du f.eks. for hurtigt vil App'en, med den indbyggede stemme, bede dig om at sætte tempoet ned.

Motiverende

Du får point for din træning

Efter hvert træningspas får du en score (motivations-score), som indikerer om du har fulgt den planlagte træning.
Det er super motiverende og sikrer at du bliver ved med at træne og når dit mål!

Din form ændres

Løbeprogrammet justeres automatisk

Vores intelligente software holder hele tiden øje med om din form forbedres og vil helt automatisk justere dit løbeprogram, så det passer til dit aktuelle formniveau.